Yhdistys

Tavallinen Mieli Zendo Ry perustettiin Tampereella 21.8.2013. Yhdistys syntyi tarpeesta organisoida Tavallinen Mieli Zendon toimintaa ja taloutta Suomessa.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös ylläpitää ja kehittää toimintaansa ryhmän jäsenille (sanghalle) – luoda siten mahdollisuus ryhmään kuuluville liittyä yhdistyksen jäseniksi ja siten auttaa ylläpitämään ryhmän toimintaa sekä toiminnallisesti että rahallisesti.

Tavallinen Mieli Zendo Ry perustettiin voittoa tavoittelemattomaksi yhdistykseksi, jonka tulot käytetään paikallisten zendojen sekä Lammin keskuksen ylläpitoon. Yhdistys myös tukee eri tavoin zen-opettaja Karen Terzanon työtä.

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt ovat saatavilla tästä linkistä

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitus hoitaa Tavallisen Mielen toiminnan organisointia sekä taloutta. Yhdistyksen hallitus ei kuitenkaan päätä tai määrää yhdistyksen hengellisten toimintojen sisällöistä tai niiden harjoituksesta. Yhdistys toimii organisatorisena tukena ryhmän toiminnalle, joka itse ylläpitää ja kehittää harjoittamiaan buddhalaisia käytäntöjä paikaillisilla zendoilla sekä Lammin keskuksessa.

Yhdistyksen hallitus voi kuitenkin, mikäli niin kokee tarpeelliseksi (tai jäsenistön pyynnöstä) julkaista lausuntoja, ottaa kantaa erilaisiin ryhmän sisällä tapahtuviin toimintoihin tai tilanteisiin.

Hallitus toivoo, että yhdistyksen jäsenet toimivat aktiivisesti Tavallinen Mieli Zendo -ryhmän ylläpitämiseksi ja sen kehittämiseksi.
Kuka tahansa jäsen voi halutessaan ottaa yhteyttä hallitukseen ja vaikuttaa hallituksen käsittelemiin asioihin.

Hallituksen kokoukset ja pöytäkirjat

Tavallinen Mieli Zendo Ry:n hallitus pitää kokouksiaan yleensä Skypen välityksellä. Vuosikokoukset on yleensä pidetty Lammilla – nämä kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille (ja ei-jäsenille). Pöytäkirjat ja kirjatut hallituksen päätökset ovat saatavilla yhdistyksen jäsenille, nämä toimitetaan pyynnöstä. (Huom. kaikkia pöytäkirjoja ennen vuotta 2016 ei välttämättä ole saatavilla.)

Vuosikokousten asiakirjat, toimintasuunnitelmat ja budjetti lähetetään aina ryhmän yleiselle sähköpostilistalle.

Yhdistyksen hallitus muodostetaan keväisin vuosikokouksissa joissa valitaan puheenjohtaja, rahastonhoitaja, tilintarkastajat, varapuheenjohtaja sekä muut mahdolliset jäsenet.

Nykyiset hallituksen jäsenet

Tässä listattuna nykyiset Tavallinen Zendo Ry:n hallituksen jäsenet, sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Listattuina ovat myös muut henkilöiden pääasialliset vastuualueet. Lista muuttuu sitä mukaa, miten hallitukset muodostuvat vuosittain.

_______________________________________

2015-2016:

Jani Henttonen – varapuheenjohtaja / tiedotus
Martti Kuoppa – puheenjohtaja / markkinointi
Pekka Kuusela – rahastonhoitaja
Anna Näveri – hallituksen jäsen
Ville Pursiainen – Lammin rakennus- ja korjaustyöt
Karen Terzano – hallituksen jäsen
Timo Teräväinen – (Varajäsen) Lammin keskuksen vuokrausjärjestelyt / Helsinki Zendo

Yhteystiedot:

(Huom. puhelinnumerot saa pyydettäessä)

Jani Henttonen: jani_kristian(at)hotmail.com
Pekka Kuusela: peekuu99(at)gmail.com
Anna Näveri: anna.naveri(at)gmail.com
Karen Terzano: karenterzano(at)gmail.com
Timo Teräväinen: timo.teravainen(at)gmail.com