Ordinary Mind

Ordinary Mind School zen-koulukunta

Charlotte Joko Beck ja hänen dharmaperijänsä ovat perustaneet Ordinary Mind zen-koulukunnan, jonka tarkoitusperät tuodaan julki seuraavassa lausunnossa.

Ordinary Mind zen-koulukunta aikoo ilmentää ja tukea valaistuneen tien harjoittamista, kuten se on ilmaistu Charlotte Joko Beckin opetuksissa. Koulukunta koostuu Charlotte Joko Beckistä, hänen dharmaperillisistään, sekä heidän muodollisesti nimittämistään omista seuraajistaan. Koulukunnalla ei ole kytköksiä muihin zen-ryhmiin tai uskontokuntiin. Jäsenyys koulukunnassa ei ole este kuulumisessa muihin ryhmiin, tai henkilökohtaisille kytköksille suhteessa niihin. Koulukunnassa ei ole dharmaseuraajien hierarkiaa.

Valaistunut tie on yleismaailmallinen. Keinot ja välineet oivallukseen vaihtelevat olosuhteiden mukaan. Jokainen koulukunnan dharmaperijä voi käyttää erilaisia menettelytapoja harjoituksessa ja määrittää perustamiensa organisaatioiden rakenteen, joita he voivat luoda harjoituksen ylläpitämiseksi.

Perilliset tiedostavat olevansa itsekin oppilaita, ja että heidän opetuksensa laatu kumpuaa heidän oman harjoituksensa laadusta. Opettajat ovat itsekin oppilaina sitoutuneet harjoituksen avoimuuteen ja mukautuvuuteen. Näin perimmäisen viisaus voidaan ilmaista elämässämme/elämänämme. Jotta koulukunta voi taata kattavan harjoituksen elämän jokaisella osa-alueella, on yksi sen tärkeimmistä toiminnoista tehokkaiden opetustapojen kehittäminen edelleen. Ilmentäköön tämän koulukunnan harjoitus viisautta ja myötätuntoa kaikkien olentojen hyväksi.
25. joulukuuta, 1995

Ordinary Mind zen-koulukunnan zendoja/ryhmiä ja opettajia maailmalla:

Ordinary Mind Zendo
107 West 74th Street between Columbus and Amsterdam Avenues Apt. BR New York, NY 10023
T 917-608-3348
Opettaja: Barry Magid ordinarymind@mindspring.com
Yhteyshenkilö: claire@ordinarymind.com

Ordinary Mind Sangha
New York City
(212) 860-2761
Opettaja: Anna Christensen

Zen Center of Philadelphia
4904 Cedar Avenue, Philadelphia, PA 19143.
patjikyogeorge@hotmail.com
215-472-2613
Opettaja: Pat Jikyo George

Zen Center of San Diego
2047 Felspar San Diego, CA 92109
(858) 273-3444
Opettajat: Elizabeth Hamilton, Ezra Bayda

Prairie Zen Center
515 South Prospect Champaign, ILLINOIS 61820
(217) 355-8835
pzc@prairiezen.org
Opettaja: Elihu Genmyo Smith

Bay Area Zen Center
5600A Snake Road Oakland, CALIFORNIA 94611
(510) 482-2533
Opettaja: Diane Rizzetto

Zen Center of Portland
2520 NW Upshur Portland, OREGON 97210
(503) 238-8347
info@zencenterofportland.org
Opettaja: Larry Christensen

Santa Rosa Zen Group
Santa Rosa, CALIFORNIA
info@santarosazengroup.org
Opettaja: Ezra Bayda

Sandhills Zen Group
150 Merry Mock Hill Road Southern Hills, NORTH CAROLINA 28388
(910) 695-7851
Opettaja: Barbara Penn

Brisbane Ordinary Mind Zen Group
zen@ordinarymind.org.au
Opettaja: Gregg Howard

Melbourne Ordinary Mind Zen Group
Yhteyshenkilö: Tom Fisher t.fisher@latrobe.edu.au

Tavallinen Mieli Zendo
Tampere, Helsinki ja Jyväskylä
tavallinenmieli@gmail.com
Opettaja: Karen Terzano

Ordinary Mind Sverige
larsmagnusnoren@gmail.com
Opettaja: Karen Terzano